راهنمای استخراج اطلاعات پسته خندان

برای تکمیل فرم ثبت آگهی پسته خندان، در ابتدا رقم آن (احمد آقایی، فندقی، یا ..) و سپس مقدار تقریبی محصول به کیلوگرم را مشخص می کنید. گام بعدی، تعیین انس پسته است. برای این منظور هر طور راحت ترید تعداد دانه ها در 200 گرم پسته یا تعداد دانه ها در 5 انس که 142/5 گرم هست را مشخص کنید سیستم به طور خودکار انس را برای خریدار نشان می دهد. اگر انس پسته را دارید تعداد دانه ها در 5 انس، 5 برابر می شود. مثلا اگر انس پسته 20 است تعداد دانه ها در 5 انس را باید 100 بنویسید. در ادامه این تعداد دانه نمونه را در 7 دسته مجزا به این صورت دسته بندی کنید. یک دسته مغزها، یک دسته نخودو و ریز، یک دسته زردرنگ، یک دسته کج و شکسته، یک دسته خندان کامل، یک دسته نیمه خندان و یک دسته دهان بست. جمع این هفت دسته باید با تعداد کل دانه های 200 گرم یا 5 انس که مشخص کردید مساوی شود.

دانه های کاملا خندان دانه هایی هستند که قسمت نوک پسته و دو طرف آن خندان است که اصطلاحا به آن توچین می گویند. اگر یک طرف پسته خندان نباشد در دسته نیمه خندان قرار می گیرد و محصول باقیمانده هم در دسته دهان بست قرار می گیرند. اگردر هر کدام از دسته ها، دانه ای قرار نگرفت مثلا محصولتان زرد نداشت جلوی آن صفر می نویسید. همچنین در صورتی که علاوه بر رقم محصولتان مثلا احمدآقایی، محصولی از نوع دیگر وجود داشته باشد بهتر است درصد رقم متفرقه و نوع آن نیز مشخص شود. اگر تعدادی از دانه های کاملا خندان و نیمه خندان، به روش آب خندان یا مصنوعی خندان شده اند تعداد آن ها را مشخص کنید و در غیر اینصورت عدد آن را صفر بگذارید. در صورتی که درصد دهان بست بیش از 5 درصد باشد با فرض گرم مغز 50 گرم در 100 گرم دهانبست، قیمت محصول شما مشخص می شود و خریدار قیمت گرم مغز را هم اعلام می کند که اگر گرم مغز کمتر از 50 شد مثلا 49 گرم شد مشخص شود چقدر قیمت محصول کاهش دارد. مثلا اگر محصول شما 10 درصد دهان بست داشته باشد و خریدار هر گرم مغز را 2000 تومان اعلام کند به ازای هر گرم مغز کمتر، 10% *2000= 200 تومان از کل قیمت محصولتان کم می شود. همینطور اگر گرم مغز 48 گرم شد، معادل 400 تومان از قیمت محصول کم می شود. در ادامه از نمونه محصول چند عکس تهیه کنید. برای تهیه عکس به قسمت راهنمای عکسبرداری از محصول مراجعه نمایید. بعد از آن به به سایت یا اپلیکیشن بهپیش وارد شوید و از قسمت آگهی جدید، آگهی فروش پسته را انتخاب نمایید و مشخصات محصول را وارد و عکس را بارگذاری نمایید و در پایان گزینه ارسال را بزنید.

راهنمای استخراج اطلاعات پسته دهان بست

در ابتدا مقدار تقریبی محصول به کیلوگرم، رقم محصول مثلا احمدآقایی، کله قوچی و سال تولید را بنویسید. برای مشخص کردن انس محصول هم می توانید یکی از موارد تعداد دانه در 200 گرم یا تعداد دانه در 5 انس را علامت بزنید و تعداد دانه ها را در قسمت مربوطه بنویسید. اگر انس محصول را دارید می توانید 5 برابر آن را در قسمت تعداد دانه ها در 5 انس بنویسید. مثلا اگر انس 25 است تعداد دانه در 5 انس را انتخاب و در مستطیل زیر آن 125 را بنویسید. به طور اختیاری، در صورتی که رقم متفرقه هم در محصولتان هست می توانید تعداد آن و نوع آن را مشخص کنید. مثلا از بین 125 دانه نمونه که رقم آن اکبری است 20 دانه فندقی هم در ترکیب محصول است و شما در قسمت تعداد رقم متفرقه عدد 20 را می نویسید و در مستطیل بعدی نوع آن را فندقی می نویسید. از آنجا که نوع مغز از نظر گلدار بودن یا معمولی بودن تفاوت قیمت دارد با توجه به نوع محصول، یکی از موارد را گلدار، معمولی یا گلدار و معمولی را علامت بزنید. در صورتی که در ترکیب محصول هر دو نوع مغز گلدار و معمولی وجود دارد بهتر است در قسمت توضیحات، درصد تقریبی هر کدام را مشخص کنید. مثلا 40 درصد گلدار و 60 درصد معمولی. در قسمت بعد در مورد سن زدگی یا فاسد بودن مغز است. در صورتی که همه مغزها سالم است گزینه سن زدگی ندارد را علامت بزنید و در صورتی که تعدادی از مغز ها سن زده است تعداد آنرا بشمارید و وارد کنید. بعد از آن نحوه فروش (با قیمت قطعی یا قیمت توافقی) را علامت بزنید. در صورتی که می خواهید با قیمت قطعی بفروشید قیمت را به تومان وارد کنید. در صورتی که گزینه توافقی را علامت بزنید خریداران به ازای گرم مغز مبنا به شما قیمت می دهند. در ادامه از نمونه محصول دهان بست و تعدادی از مغزهای آن چند عکس تهیه کنید. برای راهنمایی در مورد نحوه تهیه عکس به قسمت راهنمای عکسبرداری از محصول مراجعه نمایید. بعد از آن به به سایت یا اپلیکیشن بهپیش وارد شوید و از قسمت آگهی جدید، آگهی فروش دهان بست را انتخاب نمایید و مشخصات محصول را وارد و عکس را بارگذاری نمایید و در پایان گزینه ارسال را بزنید.

راهنمای استخراج اطلاعات مغز پسته

برای گزارش وضعیت مغز پسته، در ابتدا، مقدار تقریبی محصول به کیلوگرم را مشخص می کنید.در ادامه سال تولید و شهر محل محصول را مشخص می کنید. بعد از آن نوع مغز را مشخص کنید. مثلا مغز پسته شما کدام یک است شکستنی، توجمع کنی، خندان شکن ( مغز کامل)، مغز روآبی (درجه 2)، مغز لپه (یک دوم)، مغز دندانه (یک چهارم)، مغز موشو، یا گندمی و ریز، مغز کال، مغز خلال. اگر مغز محصول شما از همه انواع است چند گزینه را علامت بزنید. در این صورت بهتر است درصد تقریبی هر کدام را هم در قسمت توضیحات بنویسید. در ادامه نوع مغز از نظر گلدار، معمولی و پوست شده را هم مشخص کنید. بعد از آن محل محصول، نحوه فروش (قیمت قطعی یا توافقی) را مشخص کنید. در ادامه از نمونه محصول چند عکس تهیه کنید. بهتر است تعداد مغزها را بر اساس سالم بودن و خرابی، گلدار و معمولی بودن جدا کنید و یک عکس از همه آنها بگذارید تا در عکس هم مشخص شود که هر کدام چقدر است. برای تهیه عکس به قسمت راهنمای عکسبرداری از محصول مراجعه نمایید. بعد از آن به به سایت یا اپلیکیشن بهپیش وارد شوید و از قسمت آگهی جدید، آگهی فروش مغز پسته را انتخاب نمایید و مشخصات محصول را وارد و عکس را بارگذاری نمایید و در پایان گزینه ارسال را بزنید.

راهنمای عکسبرداری از محصول پسته

از آنجا که عکس محصول خیلی مهم است و اصطلاحا یک عکس می تواند بهتر از یک صفحه توضیحات، وضعیت محصول را مشخص کند در عکسبرداری از محصول به این نکات توجه شود:

  1. همه ترکیبات محصولی (توچین، کمی خندان، دهان بست و نخودو) را گروه، گروه کنار هم بگذارید و از همه آنها یک عکس تهیه کنید. می توانید از هر گروه نیز مجزا عکس بگذارید.
  2. عکس برداری بدون استفاده از فلش باشد و برای تأمین نور می توانید از نور خورشید نرم شده با پرده اتاق، نور نرم شده با پوشش پارچه سفید، ترکیب همزمان نور زرد و سفید مهتابی یا لامپ، نور صفحه روشن گوشی موبایل یا تبلت استفاده نمایید. آنچه مهم است این است که رنگ محصول طبیعی باشد و انعکاسی از رنگ منبع نور نباشد.
  3. فاصله دوربین از محصول طوری تنظیم شود که ابتدا و انتهای یک خودکار معمولی مشخص باشد تا اندازه طبیعی دانه های محصول نیز مشخص شود.
  4. عکس برداری از بالا و مجاور بگونه ای انجام گیرد که سایه ای روی محصول ایجاد نشود. برای از بین بردن سایه ها می توانید از یک صفحه کاغذ برای بازتاباندن نور نرم به قسمت سایه ها استفاده نمایید.
  5. در عکس برداری از پسته دهان بست، تعدادی از پسته ها را شکسته و مغز آن را در کنار محصول قرار دهید تا در عکس ارسالی نوع مغز محصول نیز مشخص شود.
  6. ترجیحا پس زمینه عکس سفید یا سیاه و یکرنگ باشد.

شما می توانید اطلاعات بیشتر را در این لینک مشاهده کنید.