کد محصول: 196
رقم: اکبری
مقدار: 220
سال تولید: 1398
انس: 21.6
درصد خندان کامل: 68.5
درصد کمی خندان: 21.3
درصد دهان بست: 10.2
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0.0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0.0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 89.8درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: رفسنجان
محل محصول: رفسنجان
کد کاربری خریدار : 348# 1399-05-08

وضعیت:

در حال انتظار

قیمت پیشنهادی:

0 تومان

محل تحویل:

رفسنجان

مدت اعتبار این پیشنهاد:

این پیشنهاد منقضی شده

توضیحات:

سلام خسته نباشید کیلویی چند میگید ؟