شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 188
مقدار: 500
سال تولید: 1398
نوع مغز: ، مغز روابی(درجه 2)
طرح مغز: گلدار
محل محصول: اردکان
شهر: یزد